, mopexhis

MOPEX HIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowego produktu w postaci adaptera do małego sprzętu AGD, uwzględniającego potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi”

Nr projektu: POIR.02.03.05-16-0005/21

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do

prowadzenia  działalności B+R+I

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2021 r. – 31.03.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 228 310,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 473 450,00 PLN 

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowego produktu-adaptera do małego sprzętu AGD posiadającego cechy, funkcjonalności odpowiadające na specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo o ograniczonej możliwości poruszania kończyną górną, w tym osób bez kończyn/-y górnej. Powstaną na bazie projektu wzorniczego, opracowanego w wyniku profesjonalnego procesu projektowego.

Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie nowego projektu wzorniczego, znoszącego bariery w określonym środowisku i ułatwiający funkcjonowanie osobom z dysfunkcjami.

Rezultaty projektu odpowiadają na zdiagnozowane zapotrzebowanie rynkowe, a funkcjonalności nowego produktu odpowiedzą na problemy osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Autorskie projekty wzornicze wpisują się w plany rozwoju przedsiębiorstwa pozwalając na rozszerzenie rynków zbytu, dotarcie do nowych grup klientów oraz wpływając na zwiększenie przychodów i wzrostu konkurencyjności oferty firmy MOPEX HIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Targi Frankfurt AMBIENTE

Spotkaj się z nami na targach już 07-11.02.2020 roku. Poznaj markę, która spełni Twoje oczekiwania co do jakości oferowanych wyrobów, uwzględniając przy tym zrównoważony rozwój. Przyjdź, podejmij współpracę i ciesz się powodzeniem swojego biznesu. Czekamy właśnie na Ciebie!...

Continue Reading