POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest MOPEX HIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452180.

 

Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tzn. jest ono niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki, tj. kurierom, dostawcom usług IT, kancelariom prawnym.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy, na potrzeby której dane zostały zebrane. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu wykonania swojego prawa należy skontaktować się z nami e-mailowo pod adres: joanna@mopexhis.com.pl